Polityka Prywatności

Poniższe oświadczenie dotyczy przyjętej przez [Sakura Sushi] polityki przetwarzania i przechowywania danych osobowych zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. o Ochronie Danych Osobowych.

Jakie dane przechowujemy i przetwarzamy oraz w jakim celu?

Danymi, które podlegają pod niniejszą politykę, są:

– Imię i nazwisko

– Numer telefonu, e-mail bądź inne podane dane kontaktowe

– Adres dostawy

– Zamówienie

– Dane dotyczące płatności

– Ewentualne uwagi i komentarze do zamówień

Powyższe dane przechowywane i przetwarzane są z uwagi na składane przez Państwa zamówienia i służą realizacji zawartej umowy cywilnoprawnej na dostawę zamówionych przez Państwa dań i artykułów spożywczych. Dane mogą być wykorzystane także w celach kontaktowych przy realizacji wspomnianej umowy oraz w wypadku wystąpienia uzasadnionych roszczeń którejś ze stron. Informujemy ponadto o możliwości przeprowadzania profilowania dla celów statystyki i personalizacji kierowanych do Państwa ofert. Dokonuje się to za pomocą plików cookies.

Cookie to mały plik tekstowy, który jest zapisywany na dysku Państwa komputera lub urządzenia mobilnego, a następnie, podczas kolejnych wizyt, pobierany z niego.

Zebrane dane osobowe przechowujemy na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu możliwość złożenia skargi do organu nadzorczego, to jest do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Kto ma dostęp do wymienionych wyżej danych?

Administratorem Państwa danych jest [Nozomi Sushi]. Dostęp posiadają uprawnieni pracownicy zatrudnieni przez Nozomi Sushi, biorący udział w realizacji Państwa zamówień, w zakresie wymaganym przez ów proces. Mogą je oni wykorzystywać jedynie w tym celu i nie mogą ich przekazywać osobom trzecim. Nie dokonujemy transakcji handlowych, których przedmiotem byłyby Państwa dane osobowe.

Jak długo przechowujemy dane i czy mogą one ulec zmianie?

Dane przechowujemy przez czas niezbędny do realizacji Państwa zamówień oraz prowadzenia komunikacji. W dowolnym momencie mają Państwo prawo wglądu w treść przechowywanych danych bądź zgłoszenia chęci ich poprawy, bądź usunięcia. Jeżeli przepisy prawne na terenie Rzeczypospolitej Polskiej będą wymagały od nas dłuższego przechowywania Państwa danych, to informujemy, że będziemy w takiej sytuacji zobligowani do podporządkowania się takim zapisom.

Na koniec informujemy, że zastrzegamy sobie prawo do zmiany naszej polityki prywatności, w związku z poprawą jakości usług, a także w przypadku zmiany przepisów prawnych związanych z tym zakresem działań.